АЛДЫҢКЫ ТАЖРЫЙБАЛАР

2016-2017-окуу жылына карата

сентябрь айына карата айлык планы

 

Иштин мазмуну

Мөөнөтү

Ким жоопту

Кайда каралат

1

1-сентябрь билим күнүнө карата салтанатту линейканы өткөрүү.

1 сентябрь

Орг-р

Линейка

2

«Кыргыз мамлекетинин тарыхы жана маданияты-улуттардын сыймыгы жана байлыгы» биринчи сакбагын  өткөрүү.

1 сентябрь

Кл.жетекчилер

Сабактар

3

Жаны окуу жылына карата мугалимдердин календардык пландарын бекитүү.

1 жума

Админ

 

4

Балдардын сандарын тактоо.

кунуно

Админ

 

5

Окуучуларды тизме менен тактап класс-комплектилерди   бекитүү.

1-2 жума

Админ

 

6

Томолой жети, жарым жетим, аз камсыз, көп балалуу үй-бүлөөлөрдү, инвалид балдарды тизмерелин тактоо.

2-3 жума

Орг-р

 

7

Кыргыз тил күнүнө карата иш чараларды өткөрүү.

3 жума

Метод бирикме

 

8

Кыргыз тил жумалыгын өткөрүү.

4 жума

Метод бирикме

 

9

Стат отчетторду  даярдап өткөрүү.

3-4 жума

Завучтар

 

10

1-4 класстар боюнча ысык тамак менен камсыз болушун уюштуруу, тиешелүү иш-кагаздарды тактоо.

1 жума

Админ.

 

11

Окуучулардын сабакка катышуусун көзөмөлдөө.

Күн сайын

Админ.

 

12

Келген кеткен окуучулар боюнча кыймыл буйрук китебин толтуруп буйрук чыгаруу.

Ай бою

 

 

13

Алфавиттик китепченин  абалын көзөмөлдѳѳ.

Ай бою

Завуч

 

14

Ош-1, РИГ-83, 77-формаларды толтууруу.

2-3 жума

Админ.

 

15

Тех.коопсуздук боюнча документацияларынын абалын көзөмөлдөө.

Ай бою

Зам.дир.по АХЧ

 

16

Тарификация тузуу.

1-2 жуму

Админ.

 

17

Окуучулардын өздук делолорун текшерүү.

2 жума

Завуч

 

18

Окуу программанын негизинде журналдарды, календардык пландарды бекитүү.

1-2 жума

Админ.

 

19

Окуучуларды окуу китептер менен камсыздоо.

Дайыма

Китепканачы

Директор алдындагы кенешмеде

20

Жаш мугалимдерге насаатчыларды бекитип иш кагаздарын тактоо.

І жума

Админ.

 

 


2016-2017-окуу жылына карата

октябрь айына карата айлык планы

 

Иштин мазмуну

Мөөнөтү

Ким жоопту

Кайда каралат

1

Карылар күнүнө катара кайрымдуулук  акциясы жана концерттик программа.

    жума

Парламент

 

2

1-4 класстар боюнча ысык тамак менен камсыз болушун уюштуруу, тиешелүү иш-кагаздарды тактоо.

Дайыма

Админ.

Повар

 

3

Окуучулардын күндөлүк абалдарын текшерүү.

План боюнча

Орг-р

 

4

Окуучулардын сабакка катышуусун көзөмөлдөө.

Күн сайын

Админ.

 

5

Ѳзүн-өзү башкаруу айлыгын өткөрүү.

Ай бою

парламент

 

6

Окуучулардын формасы тышкы келбети боюнча рейддерди уюштуруу.

План боюнча

Орг-р

парламент

 

7

Карылар күнүнө карата иш чараларды уюштуруу.

План боюнча

Парламент

 

8

Ѳз ара сабактарга катышуу.

Дайыма

Админ.

 

9

Таланттуу жана жөндөмдүү балдар менен иштөөнүү көзөмөлдөө.

Дайыма

Админ

 

10

Мектептин жылуулук системасын көзөмөлдөө.

План боюнча

Админ

 

11

Жаш мугалимдерге усулдук жардам көрсөтүү жөнүндө. Насаатчы мугалимдердин ишин көзөмөлдөө.

Дайыма

Насаатчылар

Директор алдында кенешмеде

12

 Мектептик документацияны толуктоо.

План боюнча

Мугалимдер

Директор алдында кенешмеде

13

Тарых биология сабактарында саякат экскурсия сабактарынын өткөрүүнүн абалы

План боюнча

Мугалидер

 

14

Эмгек сабагы боюнча жаратылыш жана жан дүйнөм аттуу  күзгү композиция боюнча көргөзмө уюштуруу.

План боюнча

Эмгек сабагынын мугалимдери

 

15

1-чи чейректин жыйынтыгын чыгаруу отчет анализ мониторингдерди түзүү.

4 жума

Админ.

 

 


 

2016-2017-окуу жылына карата

ноябрь айына карата айлык планы

 

Иштин мазмуну

Мөөнөту

Ким жоопту

Кайда каралат

1

Педагогикалык кенешме өткөрүү

 

1 жума

Админ.

педкенешме

2

Класстарды жылуулоо.  Кышка карата даярдык көрүү.

 1 жума

Зам.дир. по АХЧ

 

3

Окуучулардын сабакка катышуусун көзөмөлдөө.

Күн сайын

Админ.

 

4

 1-чи чейтектин жыйынтыгы боюнча ата-энелер дин чогулушун өткөрүү.

План боюнча

Кл.жетекчилер

 

5

Күндөлүктөрдүн журналдардын абалдарын текшерүү.

 

Завуч

 

6

Мектептин класстардын санитардык-гигиеналык абалдарын текшерүү.

дайыма

Админ.

 

7

1-4 класстар боюнча ысык тамак менен камсыз болушун уюштуруу боюнча жыйынтыгы.

Дайыма

Админ.

Повар

 

8

Ѳз ара сабактарга катышуу.

 

Дайыма

Админ.

 

9

Тех коопсуздук боюнча көзөмөл.

Дайыма

Мугалимдер

 

 

10

Химия биология сабактарынын берилиши абалдары жөнүндө.

3 жума

Админ.

Декада

11

Мектептин  ичинде окуучулар менен  олимпиада өткөрүү.

4 жума

 Админ.

Директор алдындагы кенешмеде

12

1-4 класстарда административдик срез алуу

4 жума

Админ.

Директор алдындагы кенешмеде

 

 

2016-2017-окуу жылына карата

декабрь айына карата айлык планы

 

Иштин мазмуну

Мөөнөту

Ким жоопту

Кайда каралат

1

СПИД күнүнө карата иш чараларды өткөрүү.

1-декабрь

Парламент

 

2

Класстардын  жылуулугун көзөмөлдөө.

Дайыма

 

Админ

 

3

1-4 класстар боюнча ысык тамак менен камсыз болушун уюштуруу, тиешелүү иш-кагаздарды тактоо.

Дайыма

Админ.

Повар

 

4

Окуучулардын сабакка катышуусун көзөмөлдөө.

Күн сайын

Админ.

 

5

Жаны жылдык  елканы өткөрүү боюнча иш чараларды өткөрүү.

Пландын негизинде

Админ

 

6

Окуучулдардын күндөлүктөрүн жана китептерин текшерүү.

2 жума

Админ

Директор алдындагы кенешмеде

7

Жаңы жылды тосуу стенгазеталарынын конкурсу.

І жума

Парламент

 

8

Мектеп окуучуларынын зоналдык олимпиадасына катышуу.

2-3 жума

Мугалимдер

 

9

Математика сабагы боюнча административдик срез алуу

3 жума

Мугалимдер

Директор алдындагы кенешмеде

10

Жаны жылдык балаты елкаларын өткөрүү.

График боюнча

Мугалимдер

 

11

Кышкы каникулду планы

4 жума

Класс жетекчилер

 

12

Кружок жетекчилеринин иши

3 жума

Админ.

Директор алдындагы кенешмеде

  

2016-2017-окуу жылына карата

январь айына карата айлык планы

 

Иштин мазмуну

Мөөнөту

Ким жоопту

Кайда каралат

1

Окуучулардын сабакка катышуусун көзөмөлдөө.

Күн сайын

Админ.

 

2

Класстардын  жылуулугун көзөмөлдөө.

Дайыма

 

Админ

 

3

1-4 класстар боюнча ысык тамак менен камсыз болушун уюштуруу, тиешелүү иш-кагаздарды тактоо.

Дайыма

Админ.

Повар

 

4

Райондук олимпиадага  катышуу

 

3 жума

Админ.

Директор алдындагы кенешмеде

5

Экинчи жарым жылдыктын планын бекитуу

3 жума

Директор

 

6

Тарыхый усулдук бирикмесинен административдик срез алуу

4 жума

Админ.

 

7

Жаш мугалимдердин иштери

 

4 жума

Насаатчылар

 

8

Сабактарга катышуу

 

Дайыма 

Мугалимдер

 

9

Жѳндѳмдуу балдар менен иштѳѳ

 

Дайыма

Мугалимдер

 

10

Мугалимдердин иш кагаздарынын абалы

 

Дайыма 

Мугалимдер

Директор алдындагы кенешмеде

 

 

 

2016-2017-окуу жылына карата

февраль айына карата айлык планы

 

Иштин мазмуну

Мөөнөту

Ким жоопту

Кайда каралат

1

Окуучулардын сабакка катышуусун көзөмөлдөө.

Күн сайын

Админ.

 

2

Класстардын  жылуулугун көзөмөлдөө.

Дайыма

 

Админ

 

3

1-4 класстар боюнча ысык тамак менен камсыз болушун уюштуруу, тиешелүү иш-кагаздарды тактоо.

Дайыма

Админ.

Повар

 

4

Таланттуу балдар менен иштѳѳнун жыйынтыгы

 

3 жума

Админ.

Директор алдындагы кенешмеде

5

Насаатчылардын иши

 

3 жума

Директор

Директор алдындагы кенешмеде

6

Гуманитардык  усулдук бирикмесинин декадасы

4 жума

Метод бирикме

 

7

Орус тили сабактарынан административдик срез алуу

 

5 жума

Админ.

 

8

Сабактарга катышуу

 

Дайыма 

Мугалдер

 

9

Жѳндѳмдуу балдар менен иштѳѳ

 

Дайыма

Мугалимдер

 

10

Мугалимдердин иш кагаздарынын абалы

 

Дайыма 

Мугалимдер

 

11

Областтык олимпиадага даярдык

Дайыма

Мугалимдер

 

 

 

 

 

2016-2017-окуу жылына карата

март айына карата айлык планы

 

Иштин мазмуну

Мөөнөту

Ким жоопту

Кайда каралат

1

Окуучулардын сабакка катышуусун көзөмөлдөө.

Күн сайын

Админ.

 

2

Окуучулардын кундѳлуктѳрунун жана дептерлеринин абалы

Дайыма

 

Админ

Директор алдындагы кенешмеде

3

1-4 класстар боюнча ысык тамак менен камсыз болушун уюштуруу, тиешелүү иш-кагаздарды тактоо.

Дайыма

Админ.

Повар

 

4

Ден соолук жумалыгын ѳткѳруу

 

3 жума

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кенешмеде

5

Кыргыз тил сабагынын берилиши

3 жума

Админ.

 

 

6

Чейректик административдик срез

4 жума

Админ.

 

 

7

Инновация жумалыгы

 

2 жума

Мугалимдер

 

8

Сабактарга катышуу

 

Дайыма 

Мугалдер

 

9

Жѳндѳмдуу балдар менен иштѳѳ

 

Дайыма

Мугалимдер

 

10

Мугалимдердин иш кагаздарынын абалы

 

Дайыма 

Мугалимдер

 

11

Эстетикалык олимпиадага катышуу

Убагында

Админ.

Директор алдындагы кенешмеде

 

 

 

2016-2017-окуу жылына карата

апрель айына карата айлык планы

 

Иштин мазмуну

Мөөнөту

Ким жоопту

Кайда каралат

1

Окуучулардын сабакка катышуусун көзөмөлдөө.

Күн сайын

Админ.

 

2

Класстардын санитардык абалы

Дайыма

 

Класс жетекчилер

Директор алдындагы кенешмеде

3

1-4 класстар боюнча ысык тамак менен камсыз болушун уюштуруу, тиешелүү иш-кагаздарды тактоо.

Дайыма

Админ.

Повар

 

4

Жалпы ата-энелер чогулушун ѳткѳруу

 

3 жума

Админ.

 

5

1-4 класстарда техника чтения

4 жума

Админ.

 

Директор алдындагы кенешмеде

6

«Жылдын мыкты окуучусу» конкурсун ѳткѳруу

3 жума

Админ.

 

Директор алдындагы кенешмеде

7

6-класстарда сабактардын берилиши

 

2 жума

Мугалимдер

Админ.

 

8

Орус тил сабагынын жазуу иштеринин абалы

5 жума

Админ.

 

9

Сабактарга катышуу

 

Дайыма 

Мугалдер  админ.

 

10

Жѳндѳмдуу балдар менен иштѳѳ

 

Дайыма

Мугалимдер

Админ.

 

11

Мугалимдердин иш кагаздарынын абалы

 

Дайыма 

Мугалимдер

 

 


 

2016-2017-окуу жылына карата

май айына карата айлык планы

 

Иштин мазмуну

Мөөнөту

Ким жоопту

Кайда каралат

1

Окуучулардын сабакка катышуусун көзөмөлдөө.

Күн сайын

Админ.

 

2

Класстардын санитардык абалы

Дайыма

 

Класс жетекчилер

 

3

1-4 класстар боюнча ысык тамак менен камсыз болушун уюштуруу, тиешелүү иш-кагаздарды тактоо.

Дайыма

Админ.

Повар

 

4

Кыргыз тили жана математика сабактарынан тест алуу (8-11кл)

 

3 жума

Админ.

Директор алдындагы кенешмеде

5

Экзамендерге даярдык кѳруу

4 жума

Админ.

 

Директор алдындагы кенешмеде

6

Кѳчуруу экзамендеринин графиги

4 жума

Админ.

 

 

7

Педогогикалык совет (экзаменге киргизуу, кѳчуруу тууралуу)

 

4 жума

Мугалимдер

Админ.

 

8

Акыркы конгуроону ѳткѳруу

 

4 жума

Мугалдер  админ.

Директор алдындагы кенешмеде

 

 

 

 

                         Мектептин директору:                        Сыдыкова Г.М.

 

Comments