МУГАЛИМДЕР

Ибраймакунова Марипа Кабылбековна
Англис тили мугалими
стаж:36 жыл
Билими: Жогорку. ААПИ
Айтыкулова Айжан Кочкорбаевна 
орус тил мугалими 
стаж 15 жыл
билими жогорку БГУ


  Иманбекова Назг                Намазов Азамат Усенбекович
       Музыка , Физкультура ,ДПЮ
 стаж 21
Билими жогорку КНК          Усубакунова Алина Шадыбековна
Англис тил мугалими 
стаж 1жыл
билими жогорку ИГУАбакирова Кенжекан Шейшеналиевна
Химия мугалими 
стаж 25 жыл
Билими жогорку
               Усенова Бактыгүл Усеновна 
                        физика мугалими 
  стаж 43 жыл 
билими жогоркуКГПИ
Кокоева Мая Сариевна 
Орус тил мугалими 
стаж 
билими жогорку  ПИРЯЛ 


Баркалова Асел Кыдыбековна 
Башталгыч класстын мугалими 
стаж 
Билими жогоркуComments