СОЦ.ПЕДАГОГДУН ИШИ

Зордук-зомбулуктун  алдын  алуу  иштери    боюнча   анализ.

 

Сентябрь  айында   ар  бир  класс  жетекчи  класстык   сааттарды    өтүп,зордук-зомбулуктун   алдын  алуу  боюнча   түшүндүрүү  иштерин   жүргүзүштү . Анда  окуучулардын   жаш   өзгөчөлүгүнө   жараша  «Рэкет  деген  эмне?»  «Зомбулуксуз  мектеп», С  чего  начинается  преступление»,»Школа  без  насилие»  жана  башка    ушул  сыяктуу   ар  кандай    темаларда   класстык   сааттар   өтүлдү.Эгерде бирин-бири  опузалоо, маскаралоо,же   салык   салуу   бири-бирине   үстөмдүк    кылуу   сыяктуу   көрүнүштөр   мектеп   ичинде   байкалса ,же  боло  турган   болсо  сөзсүз  өз   убагында   тийиштүү  жерлерге   кайрылуу   керектиги     жөнүндө   билишти.

Октябрь  айында  жалпы   ата-энелер   чогулушу    өтүлөп,анда   балдарды   ар  кандай  кырсыктардан   сактоо  боюнча   ювеналдык    соттун  милдетттери   жана  максаттары    жөнүндө   ата-энелерге   түшүнүк  берилди.Ошондой   эле  өлкөбүздө   мектепке   чейинки   жана  мектеп  жашындагы    кыздарды  зордуктоо   фактылары   көп  катталып   жатат.Ошондуктан   ата-энелер    класс  жетекчилер   менен  бат-бат  байланышып, балдарыңыздардын  сабакка   кеткен  жана   келген   убактысын   көзөмөлдөп     турсаңыздар.Жыл  сайын   балдарыбыз   жол   кырсыгына   кабылып   жатышат.Балдарды   ар  кандай  кырсыктан   сактоо   биздин   жана  сиздердин    милдет.Чогулуштун   жыйынтыгында  №38  мектеп   менен   спорт    мектебинин   ортосундагы   чыр-чатак  жана  19-сентябрда   Жумгал    районунун   Көк-Ой   айылында    болуп  өткөн   окуучулардын   ортосундагы    үстөмдүк   кылуу  иштеринин   аягы   адам   өлтүрүү  фактысы  менен  аяктаган.Ата энелер    чогулушунда    бул   маалыматттар    боюнча   түшүндүрүү    иштери   жүргүзүлдү.Зордук-

зомбулукту   алдын    алуу    жалпы   коомчулуктун  иши  экенин   билишти.

26-ноябрь  «Зордук-зомбулуктун  алдын    алуу  күнүнө»  карата 9-11-класстарынын  ортосунда   тегерек  стол  өттүк.Мында  окуучулар  мугалимдер  менен   бирдикте  зордук-зомбулук   боюнча  ой  бөлүшүштү.

1.Зордук-зомбулук   деген   эмне?

2.Зордук-зомбулуктун   алдын   алуу   үчүн  эмне  кылышыбыз   керек?

3.Зордук-зомбулуктун   кандай   түрлөрү   бар?

4.Зордук-зомбулукка   каршы   кандай   чараларды   колдонсок   болот?

5.Зордук-зомбулукка   кабылган     балдар   менен   педагогдор  кандай  мамиле   түзүү   керек?  деген   сыяктуу  суроолордун  үстүндө   иш   алып   бардык.Мында   окуучулар    зордук-зомбулуктун  ар   кандай   түрлөрүн   белгилеп    кетишти.Мисалы:

Ата-эне   тарабынын   болгон   зомбулук

Бир  тууган    тарабынын   болгон   зомбулук

Чоң  балдар   тарабынан   болгон   зомбулук

Мектептеги   окуучулар    тарабынан   болгон  зомбулук

Чоочун   адамдар   тарабынан   болгон   зомбулук   деп   зомбулуктун   ар  кандай   жолдорун   айтып   жатышты.Жыйынтыгында  зордук-зомбулук   боюнча    толук   түшүнүк  алышты.

Мектеп  окуучуларынын   арасында    зомбулук , мектеп    рекети,  талап –тоноочулукту   болтурбоо, коррупцияга  каршы   күрөшүү  боюнча

    -«Биз   коррупциясыз    келечек   үчүн» деген   девиздин  астында  класстык   сааттар, сүрөт  сынактары    өткөрүлдү.

    Тамеки    тартуу,  аракечтик   жана   бангиликтин   жайылышы   да   өзгөчө    жаш      өспүрүмдөрдүн    арасында     зордук-зомбулук    иштеринин    көбөйүшүнө   алып  келип   жаткандыгы    байкалууда.Ошондуктан    класс   жетекчилер   менен   бирдикте  “Тамеки   өмүргө   зыян”,

“Аракечтик      адамды   жок    кылат”   деген    темада   класстык   сааттар  өткөрүлдү.  Мына   ушул   сыяктуу    иш    чаралардын   жыйынтыгында    окуучулар   зордук-зомбулукка   кабылбаш   үчүн 

жогоруда   өтүлгөн   иш   чараларды   туура   кабыл    алып,келечектин    татыктуу    инсандары   болууга    ынанышты.Өздөрү   дагы   өсүп   келе   жаткан   жаш    муундарга   зомбулук   көрсөтпөйбүз    деп   сөз   беришти.                                                              «Бекитемин»

                                                    Директору:             Сыдыкова  Г.М

                                                     


«_____»_________ 2016-2017-ж

Соц педагогдун жылдык иш планы

Иш   чаралар

Мөөнөтү

Жооптуу

1

Профилактикалык    кенешмелердин  кенешмесин    уюштуруу  жана  иш   пландарын  иштеп   чыгуу

15.09.2015

чейин

Мектеп  администра-циясы,  ИДН , ата-энелер   комитети

2

«Тобокел  тобундагы» мектепке  келбеген,   учётто  турган, мектеп  ичинде   каттоодо  турган   окуучулар  жөнундө   билдируу   беруу

Сентябрь

Соцпедагог

3

Сабакка   катышпаган   окуучуларды   иликтөө   жана   аларды   мектепке   келүүсү   боюнча   иштерди   жүргүзүү

Жыл  бою

Класс   жетекчилер, соцпедагог

4

«Балдардын   укугунун   конвенциясы»КР   адамдардын   укук   кодекстери.Балдар   жөнундө  КРынын    укук   кодекстерин  түшүндүрүү   максатында   ата-энелер  жана   балдар   менен   жолугушууларды   өткөрүү

Жыл   бою

Мектеп   администрациясы,

Класс  жетекчилер

5

Жашы  жете  элек  балдардын   тамеки   тартышын,наркомания,ичкилик  боюнча   күрөш   жүргүзүү, укук  бузуучуларды  профилактикалоо  иштерин   уюштуруу

Жыл  бою

ИДН, Мектеп

администрациясы

6

Тамеки  тартуу, аракечтик  жана  баңгиликтин   жайылышына   каршы  профилактикалык   рейддердин  иш   чараларын   өткөрүү

(киосктар ж.б соода  түйүндөрү)

Жыл  бою

Мектеп   администрациясы,ИДН

7

Кылмыштуулуктун   алдын   алуунун    иш   пландарын   иштеп   чыгуу.Профилактикалык   кенешмелерди   уюштуруу.

 

Жыл  бою

Мектеп   администрациясы   Соцпедагог

8

Кылмыштуулукту   алдын   алуу   боюнча   ар   кандай    иш   чараларды   уюштуруу.

 « Биз  кылмыштуулукка   каршыбыз»   деген   девиздин   астында  спорттук  мелдеш    уюштуруу.

Жыл   ичинде

Мектеп   администрациясы         Дене   тарбия   мугалимдери                   Класс   жетекчилер

9

Суициддин  алдын   алуунун  иш   пландарын   иштеп   чыгуу.Профилактикалык   кеңешмелерди    уюштуруу

Жыл  бою

Мектеп   администрациясы         Соцпедагог

 

10

 

Мектеп   окуучулар   арасында   зомбулук, мектеп   рекети, талап-тоноочулукту   болтурбоо,коррупцияга  каршы   күрөшүү   боюнча  пландарды  иштеп   чыгуу   жана  ишке   ашыруу

-«Биз  коррупциясыз   келечек  үчүн»  деген  девиздин   астында   класстык   сааттар,сүрөт  сынактарын  өткөрүү

 

Жыл  бою

 

Мектеп   администрациясы

Класс  жетекчилер

11

Гендердик  теңчиликке  жетишүү  боюнча  иш   аракеттер:Класстык  сааттар

Жыл  бою

Класс   жетекчилер,соцпеда-гог

12

Диний   экстремизмдин   жайылуусун  алдын-алуу   максатында   иш   чаралардын   тутумун  уюштуруу

-«Дин   жана   укук» кл саат

-«Экстремизм   деген  эмне?» кл саат

Жыл  бою

Мектеп  администрациясы

Класс  жетекчилер

13

«Карнавал!» «Карнавал!», «Жаны   жылдык  окуялар» ж.б Жаңы   жылдык балаты   майрамын  уюштуруу  жана   өткөрүү

Декабрь

РБББ, мектеп  администрациясы, класс   жетекчилер

14

Жол   транспорт   кырсыктарын  алдын   алуу   менен  балдардын  ден-  соолу-гун   жана   өмүрүн   коргоо

-«Жолдо  журуунун  эрежеси»,

«Абайлагыла  тайгак  жол»,

«Коңул  бургула- темир  жол!»

«Биз   коопсуз   жашоо   үчүн» Кл саат

Февраль

Класс   жетекчилер

15

9-11-класстын   окуучулары   үчүн

«Көчөдөгү   журум-турум»,

«Жашоонун   сергек   мунөзү   жана   жолдо   жүрүү  эрежеси»

Март

Класс   жетекчилер

16

Мектеп   айланасын, көчөлөрдү,айыл-ды   жашылдандыруу   үчүн   иш   ара-кеттер. Ишембиликке   чыгуу,көчөттөр-дү   тигүү

Апрель

Мектеп   адми-нистрациясы

Класс  жетекчилер

17

Тимуровчулар   кыймылын   өркүндөтүү

Жыл   бою

Мектеп   админис-трациясы

8-9- класстын   окуучулары

18

Эл   аралык   балдарды   коргоо   күнүнө   карата  иш   алып  баруу

«Жер   планетасынын   балдарына  тынчтык».

Июнь

Мектеп   администрациясы

                                                    


Бекитемин:                     Сыдыкова  Г.М

 

Диний   экстремизмге    каршы  күрөшүү    жана    терроризмди  алдын  алуунун  планы

 

                  Иш-чаралар

 

         Мөөнөтү

    Жооптуулар

1

    Диний   экстремизмдин   терс    жактары   жөнүндө   балдар   жана   ата-энелер    арасында    экстремизмдин     алдын   алуу    маселеси   боюнча   түшүндүрүү    иштерин   жүргүзүү.(Жалпы    ата-энелер   чогулушунда)

   Сентябрь   айы

Мектеп   администрациясы

Класс   жетекчилер

2

  Мектептерде   мечитке   барган   жана    башка  диний   мекемелерге    барган    балдардын    так    эсебин   алуу

    Сентябрь   айы

    Октябрь   айы

     Соцпедагог

3

Ар   кандай    диний  агымдардын   зыяндуулугу   жөнүндө   окуучулар   арасында   алдын   алуу   маселеси   боюнча   ар   бир    класста    класстык   сааттарды   өткөрүү

«Менин   динге   болгон   көз   карашым»(кл.саат)

     Ноябрь   айы

Мектеп   администрациясы

Класс   жетекчилер

4

Окуучулар   арасында   антиэкстремисттик   пропаганда   жүргүзүү   жана   аларды «Экстремизмсиз   дүйнө»  девизи   астында   спорттук   иш-чараларды   уюштуруу. Кыймылдуу   оюндар: топ,  обруч, скакалка, аркан  тартыш  ж.б.

     Февраль  айы

Мектеп   администрациясы

Дене  тарбия   мугалими

Намазов  А

5

«Хиджаб   кийүүнүн   зарылчылыгы    барбы?»(Диспут)   8-11-кл

    Апрель  айы

Мектеп   администрациясы

Класс   жетекчилер

6

Жылдын   жыйынтыгы   ( Анализ)

    Май   айы

Соцпедагог


Тунку   рейддин   жыйынтыгы

    Январь   айында    9-б   классынын   окуучулары      Асамудинова   Ажара, Асамудинов   Данияр, Асамудинов   Медердин    сабакка   жетишуусу    томондоп    бара    жаткандыктан   социалдык   абалын   иликтоо   максатында уйуно   бардым.

Соцпедагог:

Балдардын   окуусу   кун   откон   сайын   томондоп   бара   жатат,  же   уйдон   окубай   жатышабы? Кайсы   учурда   уй   тапшырмаларын   аткарышат? Сабак   окууга   кандай   шарттар   тузулгон?  Сиз   озунуз   эмне   иш   кыласыз?

Балдардын   апасы   Асамудинова    Замира:

Мен  балдарым   деп   жашап   келем. Балдарым    учун   бардык   шарттар  тузулгон. Коруп   чыксанар   болот. Бул   сабак   окуй    турган    болмосу, ар   биринин   сабак   окуй       турган   партасы    бар. Бул   балдарымдын   уктай   турган     болмосу, бул    кызымдын     уктай   турган   болмосу, ар   биринин    оздорунун   кроваты   бар. Бул   жерде    санузел,   суукта    балдар   сыртка   чыгышпайт. Ал   эми     бул   биздин   кухнябыз, ушул      жерден    тамактанабыз.

Мен   «Ак   дил»   кризисный    центр    жана    «Семья    мама   +5»    проекти    менен   иштешем. «Ак   дил»    кризисный   ценрдан    убактылуу   кризиске   кабылган    балдар   келет. Убактысы   буткондо   уйлоруно   кайтышат. Ал   эми   «Семья    мама  +5»  проектисинен     дагы  балдар    келет. Азыркы    учурда   бул   проектен   келген   4 бала   бар. Улуусу  10 жашта, кийинкиси   6 жашта,  андан  кийинкиси   3 жашта, Кичуусу   1 жашка   чыгайын    деп   калды.Улуусун  3-чейректен   баштап   мектепке    берем. Кийинкисин   бакчага   суйлошойун   деп   жатам. Экоону    уйдон   озум   карайм. Ал  эми   бул   балдарым   мага   жардамдашат. Ажара   бийге   катышат.Азыр   Бишкек   шаарында. Жетекчиси    бий   боюнча    алып   кеткен. Медеримдин  ден   соолугу   анча   жакшы   эмес. Ошондуктан   аны   уйдон   жумшабайбыз. Баарыбыз   аяп   турабыз. Уйдон   мага  эн   чон   жардам   берген   Даниярым. Кээде   мага   кенешчи   да  болуп   кетет. Баарын   байкап  турат. Бир   нерсе   туура   эмес   болуп   калса ,  мени   кутпой    эле  озу  тура    калып   жасап   кирет, же   эскертип  турат.

3-чейректен   баштап    сабактарын   жакшы   окушат, оздору   дагы   аракет   кылабыз   деп   соз  берип   жатышат.

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                     «Бекитемин»

                                                                                             Мектептин  директору:                  Сыдыкова Г.М.

Ч.Иманкулов  атындагы  Булан-Сөгөттү  орто   мектебинин    жашоого  умтулуунун   алдын   алуунун   иш   планы   

 

 

 

Өтүлүүчү  иш чаралар

 

Жооптуулар

 

Мөөнөтү

 

1

Жашоого  умтулуунун   алдын  алуу   планын   түзүү. бекитүү

Тарбия  завучу   Акелеева  Д.Д.                  Соцпедагог

Карагулова Г.С.

Сентябрь

 

2

“Зомбулуксуз   мектеп”

1-11  класстар

( Класстык   сааттарды   өткөрүү)

Класс   жетекчилер

 

 

Октябрь

 

 

3

ИДН   инспектору  менен   жолугушуу “Жаш  өспүрүмдөрдүн   жашоого  умтулуу  сезимин   калыптандыруу,     алдын   алуу”(лекция)

ИДН   инспектору  Рысбекова  Б

Ноябрь

4

  Тарбиясы    оор    балдар   менен   иш  алып   баруу

 

Соцпедагог

Карагулова Г.С.

Класс   жетекчилер

 

Декабрь

5

Социологиялык  иликтөө 

Соцпедагог                     Карагулова  Г.С.

Январь

6

ИДН   менен   жолугушуу

ИДН   инспектору          Рысбекова Б

Февраль

7

“Рэкетчиликке   каршы   күрөшүү”  Окуучулардын  докладдары

 

Класс   жетекчилер

 

Март

8

“Биздин  өлкөдөгү   социалдык   адилеттүүлүк  жөнүндө  түшүнүк” (Класстык  сааттар   жана   окуучулардын   дилбаяндары)

Класс  жетекчилер

Апрель

9

“Мен  жашоону   сүйөмүн” Эстафета оюндарын  өткөрүү  

ЖӨИИ, БББ, ИИБ

 

Май


Ч.Иманкулов атындагы орто мектебинде

көзөмөлдө турган окуучулар жөнүндө маалымат

2016-2017- окуу жылы.

 

 

 

ФИО

Туулган жылы

классы

Качан   алынган

Себеби

Дареги

телефон

1

Дюшеев Амантур

30.04.2004

6»Б»

2012.20.09

Ууру кылган

Беш-Мойнок

2

Углов Савелий

24.03.2006

5»Б»

2013.15.02

Ууру кылган

Ленин 5--8

3

Сумин Богдан.

28.08.2006

5»Б»

2013.15.02

Ууру кылган

Ленин 11-5

 

 

4

Аскаров  Бектур

19.04.2000

11»Б»

2013.26.02

Сабактан көп калат.Айлана-

чөйрөcүндөгүлөргө

орой   мамиле  жасайт.

Корумду Сокубай к. 20

5

Бейшенбеков Адилет

 

12.09.2001

9»Б»

2013.14.11

Сабактан  көп  калат,кайда жүргөнү  белгисиз

болот.

Дача

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Мектептин  директору:                                   Сыдыкова  .Г.МОкуучулардын  арасында   опузалоо   жана  зомбулук   фактыларын  алдын   алуу  иштери  боюнча   анализ.

 

2016-жылдын   сентябрь  айынан  бери   1-11-класстарын   көзөмөлгө   алуунун   натыйжасында    9 «Б»  классынын    окуучулары   Бейшенбеков  А, Чолпонкулов  Т, Өмүрбек  у Р,  Саламат  у  А,  Орузбаев  Э,  Мурат  у  Р дар  сабактан  көп  калгандыгы    жана   тартиптери     начар  болуп  жаткандыгы   аныкталды.   Окуучулардын  сабакты   көп   калтыруусун    аныктагандыгыбызда      3  окуучу    айылдагы   Рахматовдун    үйүндө    алма   терип    жүргөндүгү    билинди.   Бул  маселе  боюнча     класс   жетекчиси   Айтыкулова  А  ал   адам   менен  байланышып,  балдарды  катуу   көзөмөлгө   алуу   менен   бирге    жана  алардын   ата-энелери   менен  байланышып , балдардын   тартиби  боюнча     маалымат   берип,  эмне    үчүн   сабак   учурунда   балдарыңарга    бирөөгө    барып    жардам    берүүсүнө   жол  бересиңер,   бул    боюнча    ар  бир   ата-эне    өзүңөр   жооп   бересиңер    деген  маалыматтар   менен   түшүндүрүү    иштерин  жүргүздүк.

Бул  маселенин   чечилишине   10  күндүк   мөөнөт   бердик. Бул  убакытта   мектептин  администрациясы  жана   класс   жетекчиси,  Балдар   кеңеши     окуучуларга    ар   тараптан   байкоо     жүргүзүп  турдук.  Бирок  балдардын  сабакты   калтыруусу   кайрадан   эле  кайталанып  жаткандыгына   байланыштуу   3-октябрь  күнү   ИДНдин  кызматкерин  чакырып, балдардын   арасында  профилактикалык  иштерди  байма-бай   өткөрүп   туруусун   өтүндүк.Бул  чогулуштан  кийин    мектептин  администрациясы    класс   жетекчиси  менен    бирдикте     балдардын   тартибин  көзөмөлдөп     турдук. Бирок  бул   убакытта  эч   кандай   өзгөрүү   болбогондуктан  кайрадан   ИДНдин  кызматкери  Рысбекова  Баяна  менен  ата-энелерин    чакыртып,17-октябрдан   баштап    Саламат  у А  менен   Мурат у Рны    райондук   жаш  өспүрүмдөр     бөлүмүнө      учётко  алдык. Ал  эми  Өмүрбек  у  Рны, Орузбаев  Эни  мектеп   ичиндеги  көзөмөлгө    алдык.Ал  эми  бул  эки  айдын   аралыгында  окуучулардын  арасында  бирин-бири  опузалоо  жана  зомбулук  фактылары  каттталган   жок.  Окуучулардын  сабакка   болгон   кызыгуусун   арттыруу,   аларга    жакшы    мамиле   кылуу,   алардын   ички   дүйнөсүнө    сүңгүп    кирип,  көйгөйлүү    проблемаларын   чечип   берүү  ар    бир   класс   жетекчиге   милдеттендирилди. 


1. Ч.Иманкулов  орто   мектебинде  2016-2017-окуу  жылында   ИДНдин  учётунда  турган   окуучу  жөнундө  маалымат.

 

   Ф.И.О

Туулган

жылы

классы

Качан   алынган

себеби

дареги

1

Манапов

Калмырза

2003

4 Б

25.01.16

Үйүнөн  бир  нече  жолу  качкан

Беш-Мойнок

pan>окуучулардын  арасында  бирин-бири  опузалоо  жана  зомбулук  фактылары  каттталган   жок.  Окуучулардын  сабакка   болгон   кызыгуусун   арттыруу,   аларга    жакшы    мамиле   кылуу,   алардын   ички   дүйнөсүнө    сүңгүп    кирип,  көйгөйлүү    проблемаларын   чечип   берүү  ар    бир   класс   жетекчиге   милдеттендирилди. 


                                                                                                                                                 Бекитемин

                                                                                                       Мектептин   директору:            Сыдыкова  Г.М

Окуучулар   арасында  кылмыштуулуктун    алдын  алуу   боюнча   2016-2017- окуу   жылына   карата  Ч Иманкулов   орто   мектебинин   алдында   түзүлгөн   прфилактикалык   кеңешинин       иш   планы.

Аткарылуучу   иштер

Мөөнөтү

Жооптуу 

1

Кылмыштуулуктун   алдын   алуу кеңешин  түзүү

сентябрь

Профилактика   кеңеши

2

Окуучулардын   арасында   опузалоо   жана   зомбулук    фактыларын  алдын   алуу  иштерин   жүргүзүү

октябрь

Профилактика   кеңеши

3

Мекенди  сүйүү темасындагы    викториналарды   өткөрүү.Дубал   газеталарды   чыгаруу.

ноябрь

Профилактика   кеңеши

4

«Тобокел   топтогу   жана   жүрүш-турушу    начар үй-бүлөдөгү  балдар  менен    иш   алып   баруу

декабрь

Профилактика   кеңеши

5

Спорт   оюндарын   өткөрүү

январь

Профилактика   кеңеши

6

«Келечек   наркотикага    каршы!» сүрөт   көргөзмөсүн   уюштуруу, класстык   сааттарды   өткөрүү.

февраль

БББ,ИИБ,ССМ,ЖӨИИ

7

«Көңүл   бургула,   балдар!» Жол  кырсыктарын   алдын   алуу  иштерин  өткөрүү

март

Профилактика   кеңеши

8

«Өрт   кырсыктарынан  сактангыла!»-  деген  темада  иш  алып  баруу.

апрель

Профилактика   кеңеши

9

«Коопсуздук   мектеби»  программасы   менен   иш   алып   баруу

май

Профилактика   кеңеши

 

2016-2017-окуу   жылында  Ч.Иманкулов  атындагы  орто   мектебинде  окуган  майып   окуучулардын  тизмеси.

 

Ф.И.О

классы

диагнозу

1

Турдубеков  Э

2 «А»

2х  сторон.врождённое  косолапость

2

Талыпов   А

2 «А»

Эпилепсия

3

Жеңишева  Б

6 «Б»

Сердечная  недостаточность

4

Абылова  Д

7 «Б»

Миопия  высокой  степени

5

Дайырбек  у Ж

6 «Б»

Врождённый  вывих  т/б

6

Өмүрбек  к  А

11 «Б»

Сердечная  недостаточность

7

Улукбеков  А

4 «Б»

Сердечная  недостаточность

8

Дюшемби у  Э

2 «А»

Эпилепсия

 

 

Мектептин  директору:                       Сыдыкова   Г.М


Социалдык  коргоого  муктаж  балдар 

менен     маектешүү

 

      Ч.Иманкулов   атындагы  орто  мектебиндеги  социалдык   коргоого  муктаж   балдар  9 «Б»  классынын  окуучусу  Кубанычбекова Альбина, 6 «Б» классынын  окуучусу   Сатынды  кызы  Айзада. Бул  окуучулар  менен  мектептин  соцпедагогу  Карагулова  Гулзада  аңгемелешти. Силер  азыр  мектепте  окуп  жатасыңар. Мектепте  окуу  үчүн  окуу  куралдары  жана  кийим-кече  деген  керек. Силер  бул  нерселерге  муктаж  эмессиңерби? 9 «Б» классынын  окуучусу  Кубанычбекова  Альбина  мындай  деди. Байкем  экɵɵбүз  таежемдин  колундабыз. Апам  Москвада  иштейт. Атабыз  каза  болуп  калган. Окуу  куралдары  жана  кийим-кече  менен  убагында  эле  камсыз  кылат.Бирок  кээде  керек  нерсеңди  айта  албаган  дагы  учурлар  болот. Сатынды кызы Айзада менен дагы ушул сыяктуу суроолор менен маектешүү өттү.

 

  20.09.2016.                                  Соцпедагог: Карагулова Г.С


Ч.Иманкулов  орто  мектебинин 2016-2017-окуу  жылы  үчүн  ата-энелери   чет  жакта   иштеген   окуучулардын                  тизмеси.

 

 

 

Окуучунун  аты-жөнү

Ата-энесинин  аты-жөнү

Кайда  иштейт

Клас

сы

Ким  менен  жашайт

Дареги

1

Сатийэль   Н.

Сатийэль  Ж

Россия

2б

Чоң  энеси  менен

Корумду

2

Шамсудинов  А.

Масымканова Э

Москва

2б

Атасы  менен

Корумду

3

Темирбекова   А.

Бакашева  Г.

Москва

5б

Таенеси  менен

Корумду

4

Сумин  Б.

Сумина Е.

Тюмень

5б

Таенеси   менен

Ленин 11/6

5

Камелов  И.

Мамырканова Б.

Санкт-Петербург

5б

Атасы  менен

Корумду

6

Эмильбекова  А

 

Турция

10б

 

Корумду

7

Чолпонбаев  Д.

Малебетов  М.

Ош

5б

Апасы  менен

Ленин  12

8

Адилет  к  М

Куланова Г.

Санкт-Петербург

8б

Таенеси,таятасы  менен

Ленин 8

9

Руслан  к  Ж

Кадырова Р.

Турция

8б

Таенеси   менен

Беш-Мойнок

10

Саламат  у  Н

Жапарова  Г.

Санкт-Петербург

8б

Таенеси  менен

Ленин  2

11

Мирфазиев  Ш

Мирфазиев  З.

Россия

10б

Апасы   менен

Корумду

12

Самудинова  Н

Иманкулова   А.

Россия

10б

Атасы   менен

Беш-Мойнок

13

Асанбеков    Т

Асанбекова  Г

Турция

5а

Таежеси  менен

Ленин 18

14

Намазов  Д

Намазова  Н

Калининград

3б

Эжеси  менен

Корумду

15

Темирбеков  Б.

Бакашева  Г

Москва

3б

Таенеси   менен

Корумду

16

Чолпонбаев   Т.

Малебетов  М

Ош

9б

Апасы  менен

Ленин  12

17

Манапов    К.

Кадырова    Р.

Турция

4б

Таэнеси

Беш-Мойнок

18

Молдокматова  А

Молдокматова М

Москва

Чоң  энеси  менен

Корумду

19

Куланов  Т

Куланова  Г

Москва

Таэнеси  менен

Булан-Сөгөттү

20

Кемелова  А

Зарлыкова  З

Санкт-Петербург

Чоң  энеси  менен

Булан-Сөгөттү

 

 

 

 

 

Мектептин       директору:                  Сыдыкова   Г.М.


Comments