Чалагыз Иманкулов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби, 

Булан-Сөгөттү айылы, Ысык-Көл району, Ысык-Көл облусу,

 Кыргыз Республикасы, 

03943 47-328 

e-mail: omurzakova@emektep.info

website: imankulov.emektep.info


Сыдыкова Гулназ Мокешовна

Директор

sydykova@emektep.info


Жанбаева Айзада Кенешевна

Окуу бөлүмүнүн башчысы

omurzakova@emektep.info


Акелеева Динара

Тарбия иштери боюнча директордун орун басарыМектеп миссиясы: 


“Ата- эне, коомчулук менен байланышта болуп, ар тараптан өнүккөн ,турмуштан өз ордун тапкан инсандарды тарбиялоо
Акын-импровизатор и комузист Чалагыз Иманкулов


Акын-импровизатор и комузист Ч. Иманкулов родился в с. Корумду Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в семье крестьянина. 
В 1924—1932 гг. являлся секретарем Темировского, а с 1932 по 1933 г. — председателем Таштакского сельсоветов. 
В 1933 г. его принимают на работу на Киргизское радио во Фрунзе, с 1934 по 1936 г. работал в Киргизском драматическом театре, а с 1936 г. являлся солистом Киргосфилармонии им. Токтогула Сатылганова.
Еще до революции Ч. Иманкулов слыл известным акыном-импровизатором и мастером по изготовлению комузов. На комузах, изготовленных им, играли классики киргизской музыки М. Куренкеев, К. Орозов, И. Туманов, А. Огонбаев. 
В рукописном фонде АН Киргизской ССР хранятся сказки, рассказы, предания, собранные акыном.
Начало литературного творчества относится к 1936 г. Первый поэтический сборник «Нур заман» («Светлая жизнь») издан в 1955 г. Продолжая традиции киргизской акынской поэзии, в лучших своих произведениях он воспевал новую жизнь на родной земле.
Заслуженный работник культуры Киргизской ССР (1970 г.).
Член СП СССР с 1959 г.
Награжден медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР.


ХРОНОЛОГИЯЛЫК ПАПКА

 • Бирге окуйбуз Альбомго шилтеме https://goo.gl/photos/eTYtcRx19LQpyvrf8
  Отправлено 17 февр. 2021 г., 18:52 пользователем Emektep Admin
 • Апрель айы Китеп куну        2014-2015-окуу жылынын апрель айынын 23үндө Ч.Иманкулов орто мектебинде китеп күнү белгиленди. Бул күнү мектептин китепканачысы Кайырбекова Салтанат окуучулар жана класс жетекчилер менен бирге концерттик программа менен катар ...
  Отправлено 13 янв. 2016 г., 09:04 пользователем Жылдыз Унжурбаева
 • 1а классынын ачык сабагы Куррикулум "Баалоонун түрлөрү"  Декабрь айынын "3"дө 1а классында математика  сабагынан ачык  сабак өтүлдү. Сабактын жүрүшүндө мугалим ар кандай методдорду, баалоонун түрлөрүн  колдонду.  
  Отправлено 19 янв. 2016 г., 05:55 пользователем Жылдыз Унжурбаева
 • 1б классынын ачык сабагы Ноябрь айында башталгыч классынын декадасы жүрүп, 1б классында жазуу сабагынан ачык сабак өтүлдү. Балдар "ё" тамгасы менен таанышып, анын жазылышын, окулушун үйрөнүштү. Ар кандай мисалдарды, оюндарды, кызыктуу сүрөттөрду көрсөтүү менен ...
  Отправлено 8 янв. 2016 г., 07:22 пользователем Жылдыз Унжурбаева
 • 2б классынын ачык сабагы Башталгыч классынын мугалими Валентина Викторовна биздин мектепте көп жылдан бери талыкпай  эмгектенип келет. Ал балдар менен терен иш алып барат. Болгон жан дүйнөсү менен ар бир окуучуга жеткиликтүү билим берүүгө ...
  Отправлено 19 янв. 2016 г., 05:58 пользователем Жылдыз Унжурбаева
Показать сообщения: 1 - 5 из 10. Дополнительно »